สินค้าแนะนำ
ด้ามกรอฟัน
 • ด้ามกรอฟัน
 • หัว Burs
 • เก้าอี้ทำฟัน
 • เครื่องขูดหินปูน
 • หัวขูดหินปูน
 • เครื่องฉายแสง
 • อุปกรณ์จัดฟัน
 • Electric Motor

Ultra LED – Torque head Round LED

8,900 ฿

Product description

 • ด้ามกรอฟัน Torque head, Round LED
 • 5-port water sprays
 • MODEL: T-HA004-03

Air motor

3,800 ฿

Product description

 • ข้อต่อด้ามกรอฟัน Air motor
 • MODEL: T-AI001-01

Straight (40,000 rpm)

6,800 ฿

Product description

 • ด้ามกรอฟัน Straight (max speed 40,000 rpm)
 • MODEL: T-ST002-01

Straight (25,000 rpm)

3,800 ฿

Product description

 • ด้ามกรอฟัน Straight (Air motor use only)
 • MODEL: T-ST001-01

Contra Angle – Push type

4,800 ฿

Product description

 • ด้ามกรอฟัน Contra Angle Push type
 • MODEL: T-CO002-01

Contra Angle – Latch type

3,800 ฿

Product description

 • ด้ามกรอฟัน Contra Angle Latch type
 • MODEL: T-CO001-01

KAVO coupling (Non-LED)

4,900 ฿

Product description

 • ข้อต่อด้ามกรอฟัน KAVO coupling
 • Non- LED
 • MODEL: T-CU004-01

JET Series – KAVO coupling Torque Head Non- LED

9,900 ฿

Product description

 • ด้ามกรอฟัน KAVO coupling  Torque Head  Non- LED
 • 4 water sprays
 • MODEL: T-HA008-01

Shopping cart

Sidebar

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

Resend OTP (00:45)

เพิ่มที่อยู่ใบเสร็จ
ใบกำกับภาษี